I artikeln Djur i uttryck listade Bengt Oreström en mängd olika uttryck med anspelning på djurriket. Jag ska här fördjupa mig i några av dessa. Först ska det handla om att ana oråd…

Uttrycket ”att ana ugglor i mossen” betyder just att ana oråd. Men egentligen låter det ju inte särskilt hemskt med några ugglor ute i en mosse. Förklaringen är att uttrycket ursprungligen kommer från det danska ”der er ulve (=ulvar=vargar) i mosen”. För bondebefolkningen var det förr säkert mycket mer oroväckande med ulvar än med ugglor. Någonstans på vägen in i vårt svenska språk förvanskade ulvarna till de mer beskedliga ugglorna. I vissa danska dialekter är de två orden också väldigt lika varför man kan ana en förväxling redan i danskan mellan ”uller” respektive ”uler”.

Att ana oråd kan också uttryckas som ”här ligger en hund begraven”. Uttrycket är känt sedan 1700-talet i svenskan och återfinns i många olika språk i flera varianter med olika djur begravda.

Det finns flera förklaringar till uttrycket. En är att det är en ombildning av det tyska ”Da liegt der Hund begrabe” (där ligger hunden begraven), vilket alltså skulle betyda ”där ligger förklaringen”.

En andra förklaring går tillbaka på en folksaga i Tusen och en natt där tre stora hundar vaktar varsin nedgrävd skatt (HC Andersen inspirerades av denna saga när han skrev ”Elddonet”). I äldre tyska kunde också ordet ”hund” betyda ”skatt”…

Den tredje förklaringen går tillbaka på en tradition från äldre tid då det var brukligt att gräva ned en levande hund under stallet eller fähuset för att avvärja olyckor för sina kreatur. Och där en hund ligger begraven luktar det säkert illa – vi kan ana att det döljer sig något under jordkullen…

Sedan kan man ju också travestera gamla ordspråk. Minns ni den egyptisk-svenska affärsmannen Refaat El-Sayed som på 1980-talet gärna använde sig av uttryck såsom:

”Här ligger en gravad hund!”