Ordfläta

I ordflätan, som är det ursprungliga korsordet, ligger ledtrådarna separerade från själva korsordet. Ledtrådarna hänvisar till korsordet med, vanligtvis, siffror men även bokstäver och koordinater kan förekomma. Det finns också ordflätor med bilder – ej att förväxlas med bildkrysset.

Vågrätt

1. Är målmedveten (9)

6. Turistmål att fly till (3)

8. Bondklocka? (7)

9. Svindel (5)

10. Hågades (13)

11. Utkast (5)

13. Avisa (5)

17. Är det konkurrens om (13)

19. Vidga (5)

20. Har inget slut (7)

21. Ämnar (3)

22. En resa för regent (9)

Lodrätt

1. Asat i söder (6)

2. Pronomen (5)

3. Mer fängslande (13)

4. Lever en del på (6)

5. Kan man säga att ämnena biologi, fysik och kemi är (13)

6. Hottar upp maten (7)

7. Sammanfoga (6)

12. Sällsamma (7)

14. Fås plötsligt (6)

15. Vanvett (6)

16. Ska väl elev (6)

18. Yra (5)