Sifferkrypto

Ett krypto utgår från ett givet ord vars bokstäver är numrerade. Genom att fylla i kryptots alla rutor med samma siffror och sedan försöka klura ut de resterande bokstäverna får man fram lösningen. Ibland har kryptot extra rutor för att fylla i alla bokstäver i och ibland ska man få fram ett ”lösenord”.

Här nedan visas två exempel: