Christopher Columbus anlände till Nya Världen 26 oktober 1492. Ön han kom till var Guanahani, som numera tillhör Bahamasöarna. Där såg han människor i ”konstiga” farkoster. Han antecknade namnet på farkosterna – canoa. Så heter alltjämt kanot på spanska. Ordet ärvdes vidare till franskan under formerna canoe och canot. Engelska tog formen canoe och tyskan har Kanu.

Svenskan fick ordet från franskan. Först som canoe men sedan som canot (men med t-ljud till skillnad från i franskan).

Ordet paddel har vi däremot direktinlånad från engelskans paddle. Detta är ett dialektalt ord för olika spadformade redskap, som t ex ett klappträ för tvätt.

Staffan Hammerman