I juletid är det många som knäcker och äter nötter. Kanske har du då också knäckt en stor valnöt och samtidigt undrat varför den heter just valnöt. Som så många gånger förr när vi söker ords ursprung får vi gå långt tillbaka i historien för att hitta källan.

Julius Cæsar (100 f Kr – 44 f Kr) skrev i sin bok ”Galliska kriget” om olika keltiska folk. Bland andra nämnde han stammen Volcæ. Denna stam var även känd bland de nordligare boende germanerna. I mötet mellan keltiska och germanska försköts o till a och k till h.

Ordet walah eller walh kom bland germanerna att beteckna alla kelter. Ordet lever kvar i tyskans welsch, svenskans välsk och i engelskans welsh samt i namnet Wales.

Valnöten odlades bl a i forna Gallien (nuv Frankrike) och hette på senlatin ”nux Gallica”. På medeltida tyska blev detta wälhisch nuz och på gammalengelska wealh-hnutu. Äldsta svenska belägget på ordet har vi i ett gammalt medeltida recept: ”tak swa mykyt som en wahlnoth ær stoor”.

Så småniningom kom ordet wahl- och välsk att beteckna, inte bara kelter, utan även de romanska folken, såsom italienare och fransmän. Ett exempel på detta är ordet vallon, en benämning på en person från det fransktalande sydliga Belgien i motsats till en flamländsktalande person från den nordliga delen av landet.

Ordet rotvälska, som ursprungligen betyder obegripligt språk, kommer från tyskans rotwelsch. Förledet betyder tiggare eller landstrykare och slutledet betecknar ju allmänt romanskt språk. Betydelsen är egentligen förbrytarspråk – ett hemligt språk som den oinvigde inte förstod.

Dessutom kan vi slutligen konstatera att det germanska walah övertogs även av de slaviska folken. I tjeckiskan och bulgariskan som vlach och i ukrainskan som volóch. Med detta ord menades en rumän. Nuvarande Rumänien var en del av den romerska provinsen Dacia och rumänska är ju ett romanskt språk. Slaverna kallade landet Valakiet. Rumänerna var kända för att föda upp fina hästar och sålde snöpta hingstar till grannfolken. Sådana hästar kom att kallas valacker, vilket fortfarande betecknar en kastrerad hingst.

Ja, det var på tal om nötter…