Att något är på tapeten betyder att något är aktuellt eller att något är på gång att behandlas. Med vad har detta med tapet att göra egentligen? Det verkar ju helt uppåt väggarna!

Uttrycket förekommer i flera språk, t ex tyskans ”aufs Tapet bringen” eller franskans ”mettre une affaire sur le tapis”. Vi har här att göra med en mycket gammal betydelse av ordet tapet. Uttrycket betyder egentligen att något ligger på duken, dvs duken på förhandlingsbordet. Vi får alltså tänka oss gamla tiders fredsförhandlingar där man lade ett dokument med dagens punkter på bordet. Vad som var på duken, tapeten, var det man talade om den här dagen!

Ordet går tillbaka till grekiskan och återfinns hos Homeros. Det grekiska tapetion betydde matta och tapes betydde duk. Romarna lånade ordet till sitt tapetum. Italienskan har tapetto, som betyder matta och spanskan har tapete, som betyder duk. Frankans tapis betyder både matta och tapet.

Tapeter var ursprungligen inte gjorda av papper utan utgjordes egentligen av vävda bonader. I de germanska språken kunde tapet från början ha alla tre betydelserna: duk, matta eller väggbeklädnad. Hos oss har den senare kommit att dominera, men i danskan betyder tæppe matta.

Och en tapetserare är ju en person som klär om möbler med tyg – inte med papperstapeter!