Många germanska ord gick förlorade när germanerna kom i kontakt med de mer tekniskt utvecklade romarna. Beteckningen för metallen koppar är ett sådant exempel. Germanerna kallade metallen för eir. På fornsvenska blev det er.

Denna form lever kvar i vår beteckning på ”koppar-rost”, nämligen ärg. Tyskarna har det kvar i Erz och engelsmännen i ore, men i de båda sistnämnda fallen betyder ordet numera ”malm”.

Romarna, som från början kallade metallen æs (som har gemensamt indoeuropeiskt ursprung med eir), tog över grekernas namn på metallen, nämligen kyprion. Detta betyder ”metallen från Kypros” och Kypros var det grekiska namnet på Cypern.

Det var nämligen så att från Cypern kom den mesta kopparn på romartiden och det var också här som den förädlades bäst. Först kallade romarna metallen för æs cyprium, men från början av 200-talet känner man till den folkliga formen cuprum.

Namnet på ön Kypros i sin tur har fått sitt namn från cypresserna som växte i stor mängd där. På grekiska hette trädet kyparissos och det ordet tros härstamma från något av de gamla språken som fanns i Mindre Asien. Koppar betyder alltså ”metallen från cypressernas ö”.