När vi numera säger kypare så menar vi servitör. Så har det inte alltid varit.

Ordet går, som så många andra ord hos oss, via tyskan tillbaka till latinet i form av cupa eller copa. Detta betyder ”tunna” eller ”vinfat”.

I tyskan fick vi formerna kufe, kupe eller küpe vilket betyder ”kar” eller ”fat”. Av detta kom yrkesbeteckningen Küfer eller Küper och betydde då ”tunnbindare”. Så småningom började det användas om den som hade hand om vinkällaren, dvs källarmästaren.

På 1600-talet lånades ordet in i svenskan men betydde då fortfarande tunnbindare. Under 1700-talet fick vi en betydelseförskjutning till ”vinprovare” eller den som serverar vin, ”servitör”.

I engelskan har man också lånat in det latinska ordet. Vi hittar det i cooper som betyder ”tunnbindare”. Det är ju ett vanligt efternamn i engelsktalande länder och ingår i den grupp av efternamn som egentligen är yrkesbeteckningar från början: Cooper, Miller, Smith, Sawyer, Hunter osv.

Staffan Hammerman