Uttrycket ”hela konkarongen” används för att beteckna: hela sällskapet, allesammans eller allting. Den betydelsen hittar vi i Gunnar Wennerbergs ”Gluntarne från mitten av 1800-talet.

Men från början betecknade konkarong en stor och otymplig damhatt som användes på 1700-talet. Den hette på franska la conquérante, vilket betyder erövrerskan. Man menade att bärerskan av en sådan enorm hatt helt enkelt var oemotståndlig!

Staffan Hammerman