Att hamstra är ju att lägga upp ett lager. Detta ord kom först i bruk i Tyskland under första världskriget. Ordet är naturligtvis bildat av djurordet Hamster. Detta är ju en liten gnagare som kan lägga upp väldiga lager av säd och dylikt i underjordiska gångar för sitt vinterbehov.

Man antar att tyskan fått ordet hamster från något slaviskt språk, troligtvis ryskan eller polskan. På forntyska hette det hamustro och kan jämföras med det fornslaviska chornestoru. Detta slaviska ord kommer troligen från forniranskans hamaestar. Det hade betydelsen ”fiende som slår ned motståndaren”.

Det kan tyckas som en konstig beteckning på ett litet däggdjur, men man får tänka på att i den tidiga jordbrukskulturen betydde tillgången på säd skillnaden mellan fattigdom och rikedom, eller till och med liv och död.

En enda hamster kan samla upp till 50 kg föda i sina jordhål – de tidiga bönderna såg en verklig fiende i den lilla hamstern!

Staffan Hammerman