Ordet färdig betyder ju klar, redo, beredd. Men motsatsordet ofärdig betyder ju skadad eller lytt. Hur hänger det ihop?

Jo den ursprungliga är nämligen ”frisk”. Det tidigaste exemplet finner vi i Matteus 12:13 (från 1526 års översättning): ”Räk vth dina hand, och uthräkte, och wort ferdig såsom then andra” (”Räck ut din hand, och han räckte ut den, och den blev frisk igen såsom den andra.”)

Ordet är inlånat från lågtyskan. Ordet verdich kommer från subsantivet vart (motsvarande högtyskans Fahrt) dvs färd. Ordet betydde från början: ”som är i stånd att fara eller gå”. Alltså är man frisk att gå så är man färdig.