”Svära som en borstbindare” och ”supa som en borstbindare” är uttryck som vi hör ibland. Inte särskilt hedersamma uttryck om en yrkesgrupp. Man kan ju undra vad dessa hantverkare gjort som ligger till grund för dessa talesätt.

Ja, egentligen kommer uttrycket från tyskan och var där från början en ordlek. Det ursprungliga uttrycket är ”att supa som en borstbindare”. På tyska betyder bürsten både ”borsta” och ”supa”. I svensk slang förekommer även uttrycket borsta om att dricka. Dessutom är ju ”borsten” en slangbenämning på sprit och därifrån har sedan utvecklats det lite finare ”en liten magborstare”.

Man tror att det från början var västgötaknallarna som använde uttrycket, och från det har man sedan utvecklat andra talesätt såsom att svära och att ljuga som en borstbindare. Man kan ju tycka att det är lite synd om borstbindarna som fått stå symbol för suputer. Frågan är om det finns någon annan yrkesgrupp som fått liknande omnämnanden i språkbruket?

Angående ordet supa och sup så är det ett gammalt germanskt ord som betyder dricka. Vi har det också i maträtten soppa och i ordet supé. Ett exempel på hur en grundbetydelse kan utvecklas till helt skilda betydelser.