”Att lägga rabarber på” betyder ”att lägga beslag på” något. Men varifrån har vi fått detta uttryck?

”Att lägga rabarber på” är helt enkelt en förvrängning (en s k folketymologi) av ”att lägga embargo på”. Ett främmande spanskt ord inbjöd till förväxling av det ljudlika rabarber. Embargo betyder ”beslagtagande” och kommer av latinets ”barra”, vilket betyder tvärslå (härav ord som barr och barrikad).

Var kommer då namnet ”rabarber” ifrån?. Jo, namnet kan härledas till det latinska ”rheubarbarum”. Detta i sin tur är en sammansättning av ”rheum” (eg grekiskans rheon) som betyder ”rot” och ordet ”barbarum” som också är ett av romarna inlånat grekiskt ord. Detta barbarum betyder ”främmande” och sades av grekerna om alla som inte talade grekiska. Det är samma ord som vårt lånord barbar, som ju betyder vilde eller ociviliserad person.

Rabarber betyder alltså ”den främmande roten”. Ursprungligen var det nämligen roten som användes i medicinskt syfte under klassisk tid och under medeltiden. Från början växte rabarbern vilt i trakterna kring Svarta havet.

Som tidigare nämndes är uttrycket ”att lägga rabarber på” en folklig förvrängning. Exempel på andra s k folketymologier är det tyska ”Unkraut vergeht nicht” som tolkats till ”ont krut förgås icke”, men som egentligen betyder ”ogräs förgås icke”. Andra, mer simpla, förvrängningar är ”resessär” av necessär och ”skärkötteri” av charkuteri!