Varför säger man att man kastar ett getöga på något när man riktar en kort blick på något? Vad har en get med det att göra?

Ja, det handlar inte specifikt om geten utan om husdjur överhuvudtaget.

Ordet kommer av ett gammalt verb gäta (på norska gjete) vilket betyder ”vakta boskap”. Ofta behövde gätaren bara kasta en snabb blick på kreaturen för att se att allt var ok. Därav ”att kasta ett gät-öga” som sedan blev till get-öga…

Staffan Hammerman