Ål heter på tyska Aal och på engelska eel. Detta är ett speciellt germanskt ord. Romarna kallade den Anguilla som är en form av anguis – orm.

Det germanska ordet kommer troligen från ett gammalt gemensamt ord för pryl eller syl. Detta är ju ett av de äldsta verktygen för människan och likheten med den långsmala fisken är ju tydlig. Syl heter på tyska Ahle, på engelska awl och på nederländska aal. Ordet är urbesläktat med det fornindiska ordet för syl – ara eller ala.

Staffan Hammerman