Kroat, kravatt, krabat

Kroat, kravatt och krabat - kan så, visserligen ljudlika men, betydelsemässigt olika ord verkligen ha samma ursprung? "Kroat" är ju namnet på ett folkslag, "kravatt" är en halsduk och "krabat" betecknar en rackare eller säregen figur. Jo, så här hänger det ihop:

Kroater, på sitt eget språk hrvati, är ett sydslaviskt folk som tros ha bott i nuvarande Kroatien sedan 500-talet.

På 1600-talet blev det vanligt att de olika arméerna, i de olika europeiska krigen på kontinenten, värvade kroatiska ryttare som legosoldater. Dessa ryttare var kända som riktigt vilda sällar och utgjorde ett exotiskt inslag i de olika arméerna.

Som kännetecken hade de kroatiska ryttarna en speciell halsduk. På 1670-talet blev denna halsduk förebild för ett franskt modeplagg. Det franska ordet cravate kommer av den äldre tyska formen för kroat, nämligen krawat.

I lågtyskan blev folknamnet förvanskat till krabat och kom så småningom att beteckna en "filur, gynnare, kanalje eller rackare". Detta ord kom sedan in i svenskan med ungefär samma betydelse, men kan också stå för "liten unge".

Detta visar hur ett ord, inte bara har importerats till andra språk, utan också på vägen förvanskats och i sin nya form fått helt annan betydelse, samtidigt som den ursprungliga formen behållits med dess betydelse. Av ett ord, det slaviska "hrvati", uppkom kroat, kravatt och krabat...

Staffan Hammerman